Kategori: closed

Bike Fest Tirana

Periudha: 05/2022 – 07/2022 Financuesi: Programi “Rinia dhe Eco-Health”, Kongresi Rinor Kombetar, “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinise 2022” Më 3

Read More
Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional (50 instruktorë) për “Zbatimin e programeve modulare të kurseve afatshkurtra”

Periudha e zbatimit: Korrik – Tetor 2019 Financuesi: Me mbështetjen e GIZ-ProSEED, GFA Consulting. Qëllimi i këtij aktiviteti është ngritja

Read More