Autor: admin

Fundjavat e aftësive

Nxitja e aftësive të adoleshentëve me performancë të ulët për integrimin e tyre në Arsimin Profesional dhe punësim Financuar nga:

Read More
Thirrje Interesi për ofrimin e materialeve sportive, artit dhe kancelari, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Lënda: Thirrje Interesi për ofrimin e materialeve sportive, artit dhe kancelari, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive

Read More
Thirrje Interesi për ofrimin e produkteve ushqimore, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Lënda: Thirrje Interesi për ofrimin e produkteve ushqimore, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve

Read More
Thirrje Interesi për ofrimin e produkteve ushqimore ne Tirane dhe Elbasan, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Lënda: Thirrje Interesi për ofrimin e produkteve ushqimore, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve

Read More
Thirrje Interesi për ofrimin e transportit, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Lënda: Thirrje Interesi për ofrimin e transportit, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për

Read More