Misioni

‘Misioni ynë është që të mbështesim zhvillimin e kapitalit njerëzor në perspektivën e të nxënit gjatë gjithë jetës, si një kontribut themelor për të rritur mirëqenien, për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të nxitur përfshirjen sociale në një ekonomi konkuruese globale dhe në një shoqëri që ndryshon shpejt’.

 

Ekspertiza

Projektet

Aktivitete

Partnerët