Thirrje

Kodi i referencës: CCS-MB-2 Qendra për Aftësi Konkurruese (anglisht: Centre for Competitive Skills), shpall thirrjen e tenderit për produktet ushqimore

Kodi i referencës: CCS-IT-1 Qendra për Aftësi Konkurruese (anglisht: Centre for Competitive Skills), shpall thirrjen e tenderit për produktet ushqimore