Autor: admin

Thirrje Interesi për pozicionin e “Ekspert i orientimit në karrierë”, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Lënda: Thirrje Interesi për pozicionin e “Ekspert i orientimit në karrierë”, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive

Read More
Thirrje Interesi për ofrimin e ujit, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Lënda: Thirrje Interesi për ofrimin e ujit, në ndihmë të realizimit të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për

Read More
Bike Fest Tirana

Periudha: 05/2022 – 07/2022 Financuesi: Programi “Rinia dhe Eco-Health”, Kongresi Rinor Kombetar, “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinise 2022” Më 3

Read More