Trajnimi 30-ditor i mësuesve dhe instruktorëve të AFP

Trajnimi 30-ditor i mësuesve dhe instruktorëve të AFP

Ofrimi i trajnimit 30-ditor të “Programit të Trajnimit të Pavarur Pedagogjik të Mësuesve dhe Instruktorëve të AFP-së në Shqipëri” për 50 mësues dhe instruktorë të ofruesve publikë të AFP-së në qarqet e Tiranës.

Periudha: 08/2021 – 01/2022

Financuesi: ProSEED – GIZ Albania

50 mësues dhe instruktorë të ofruesve publikë të AFP-së në qarqet e Tiranës u trajnuan bazuar në “Programin e rishikuar të trajnimit të vazhdueshëm pedagogjik të mësuesve dhe instruktorëve të AFP-së në Shqipëri”. Rezultoi në mësues me aftësi dhe kualifikime më të mira pedagogjike, për të siguruar ofrim cilësor të AFP-së