Trajnimi i drejtuesve të rrjeteve profesionale të mësuesve për vlerësimin bazuar në kompetenca në AML

Trajnimi i drejtuesve të rrjeteve profesionale të mësuesve për vlerësimin bazuar në kompetenca në AML

Financuesi: OEAD (Agjencia Austriake për Shkëmbim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Arsim, Shkencë dhe Kërkim Shkencor)

Në mbështetje të punës dhe të zhvillimit të kapaciteteve të drejtuesve të rrjeteve profesionale për vlerësimin e nxënësve që bazohet në kompetenca në AMU, kanë marrë pjesë në disa veprimtari trajnuese 144 drejtues rrjetesh profesionale dhe specialistë të Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Durrës dhe në Lezhë.

Këto veprimtari u mbështetën nga OEAD (Agjencia Austriake për Shkëmbim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Arsim, Shkencë dhe Kërkim Shkencor) dhe u realizuan nga ASCAP në bashkëpunim me CCS.