Trajnimi i drejtuesve të rrjeteve profesionale të mësuesve për vlerësimin bazuar në kompetenca në AML

Në mbështetje të punës dhe të zhvillimit të kapaciteteve të drejtuesve të rrjeteve profesionale për vlerësimin e nxënësve që bazohet në kompetenca në AMU, kanë marrë pjesë në disa veprimtari trajnuese 144 drejtues rrjetesh profesionale dhe specialistë të Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Durrës dhe në Lezhë. Këto veprimtari u mbështetën nga OEAD (Agjencia […]

Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm

Video e animuar e krijuar nё kuadër të projektit “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm”, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qëndrueshёm Rural, Sustainable Rural Development. Mbështetja e bizneseve me moton “Biznese të sigurta, Klientë të lumtur”. Manual për menaxhimin e […]