Kategori: OnGoing

Fundjavat e aftësive

Nxitja e aftësive të adoleshentëve me performancë të ulët për integrimin e tyre në Arsimin Profesional dhe punësim Financuar nga:

Read More