Zbatimi i protokollit COVID-19 financuar nga GIZ, SRD

Po zhvillohen trajnimet “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qendrueshёm Rural, SRDKёto trajnime kane filluar me bizneset nё qarkun Shkoder, Dibёr me bizneset ne rajonin Durres dhe Tirane dhe do te vijojne me qarkun Vlorё […]

ASCAP financuar nga OEAD

ASCAP me mbёshtetjen financiarё te Agjencisё Austriake pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar nё Arsim dhe Kёrkim Shkencor (OEAD), nё kuadёr tё bashkёpunimit dhe mbёshtetjes austriake pёr arsimin shqiptar, ka zhvilluar trajnime me rreth 140 drejtues rrjetesh profesionale tё mёsuesve tё AMU nё DRAP Lezhё dhe Durrёs. Kёto trajnime kanё si synim forcimin e punёs sё rrjeteve profesionale […]

Trajnimi i drejtuesve të rrjeteve profesionale të mësuesve për vlerësimin bazuar në kompetenca në AML

Në mbështetje të punës dhe të zhvillimit të kapaciteteve të drejtuesve të rrjeteve profesionale për vlerësimin e nxënësve që bazohet në kompetenca në AMU, kanë marrë pjesë në disa veprimtari trajnuese 144 drejtues rrjetesh profesionale dhe specialistë të Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Durrës dhe në Lezhë. Këto veprimtari u mbështetën nga OEAD (Agjencia […]

Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm

Video e animuar e krijuar nё kuadër të projektit “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm”, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qëndrueshёm Rural, Sustainable Rural Development. Mbështetja e bizneseve me moton “Biznese të sigurta, Klientë të lumtur”. Manual për menaxhimin e […]

Zhvillimi i kurrikulës kombëtare të Mekatronikës (apo profileve relevante) për sistemin e AFP në Shqipëri

Mbështetur nga GIZ ProSEED. Periudha e zbatimit, December 2018 – July 2020 Studimi i gjendjes Analiza e profesionit dhe hartimi I standardit të profesionitPrepare the professional analyses and standard of the profession Zhvillimi i përshkrimit të kualifikimit Zhvillimi i kurrikulave (niveli II. III and IV I Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve) Përgatitja e udhëzuesit për hartimin […]

Krijimi i komuniteteve të traditës së gjallë

Me mbështetjen e GIZ-SRD. Periudha e zbatimit, Tetor 2019 – Qershor 2020. Ndërhyrja synon të krijojë një model të suksesshëm në një shkallë të “Komunitetit të Traditës së GJALLë” që mund të promovohet dhe përsëritet. Modeli do të përfshijë një qasje të zinxhirit të vlerës, për të zhvilluar zinxhirë vlerash “lokale” më të integruara dhe […]

Ndërgjegjësimi i Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC), Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) dhe sitemit arsimor në lidhje me rëndësinë e ekonomisë qarkulluese në linjë me Paketën e BE për Ekonominë Qarkulluese 

ekomomia qarkulluese Është ekonomia e projektuar për të riparuar dhe ripërtërirë.Në ekonominë qarkulluese, aktiviteti ekonomik ndërton dhe rindërton shëndetin e të gjithë sistemit. Koncepti i ekonomisë qarkulluese njeh nevojën e ekonomisë për të punuar me efektivitet në të gjitha nivelet – për bizneset vogla e të mëdha, për organizatat dhe individët, lokalisht e globalisht.Ajo bazohet […]