Kategori: project

Fundjavat e aftësive

Nxitja e aftësive të adoleshentëve me performancë të ulët për integrimin e tyre në Arsimin Profesional dhe punësim Financuar nga:

Read More
Bike Fest Tirana

Periudha: 05/2022 – 07/2022 Financuesi: Programi “Rinia dhe Eco-Health”, Kongresi Rinor Kombetar, “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinise 2022” Më 3

Read More