Zbatimi i protokollit COVID-19 financuar nga GIZ, SRD

Po zhvillohen trajnimet “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qendrueshёm Rural, SRDKёto trajnime kane filluar me bizneset nё qarkun Shkoder, Dibёr me bizneset ne rajonin Durres dhe Tirane dhe do te vijojne me qarkun Vlorё […]

ASCAP financuar nga OEAD

ASCAP me mbёshtetjen financiarё te Agjencisё Austriake pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar nё Arsim dhe Kёrkim Shkencor (OEAD), nё kuadёr tё bashkёpunimit dhe mbёshtetjes austriake pёr arsimin shqiptar, ka zhvilluar trajnime me rreth 140 drejtues rrjetesh profesionale tё mёsuesve tё AMU nё DRAP Lezhё dhe Durrёs. Kёto trajnime kanё si synim forcimin e punёs sё rrjeteve profesionale […]

Trajnimi i drejtuesve të rrjeteve profesionale të mësuesve për vlerësimin bazuar në kompetenca në AML

Në mbështetje të punës dhe të zhvillimit të kapaciteteve të drejtuesve të rrjeteve profesionale për vlerësimin e nxënësve që bazohet në kompetenca në AMU, kanë marrë pjesë në disa veprimtari trajnuese 144 drejtues rrjetesh profesionale dhe specialistë të Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Durrës dhe në Lezhë. Këto veprimtari u mbështetën nga OEAD (Agjencia […]

Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm

Video e animuar e krijuar nё kuadër të projektit “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm”, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qëndrueshёm Rural, Sustainable Rural Development. Mbështetja e bizneseve me moton “Biznese të sigurta, Klientë të lumtur”. Manual për menaxhimin e […]

Studimi për teknologjinë e automatizimit

ProSeed GIZ Albania Kryhet një studim i tregut të punës për të vlerësuar nevojat e kompanive për punëtorë të kualifikuar / staf të kualifikuar në fushën e teknologjisë së automatizmit. në rajonin e Tiranës, Durrësit, Elbasan.

Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional për “Zhvillimin e programeve modulare afatshkurtra”

Me mbështetjen e  GIZ-ProSEED, GFA Consulting. Periudha e zbatimit, July-October 2019. The aim of this activity is to build the capacity of the 10 Regional Directories of Public Vocational Training (RDPVT) under the National Employment Service to facilitate the development the modular programs for the competence based short training courses, at the provider level, based […]

Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional (50 instruktorë) për “Zbatimin e programeve modulare të kurseve afatshkurtra”

Me mbështetjen e GIZ-ProSEED, GFA Consulting. Periudha e zbatimit, July-October 2019 Qëllimi i këtij aktiviteti është të ndërtojë kapacitetin e 10 Drejtorive Rajonale të Trajnimit Profesional Publik (RDPVT) nën Shërbimin Kombëtar të Punësimit, të planifikojë zbatimin, në nivelin e ofruesit, të programeve modulare për kurse të trajnimit të shkurtër të bazuar në kompetenca, bazuar në […]

Vlerësimi i bazuar në kompetenca në arsimin parauniversitar

Me mbështetjen e KulturKontakt Austria. Periusha e znbatimit, Dhjetor 2018 -Tetor 2019 After a successful experience in the implementation of the competence-based learning portfolio, KulturKontact with MESY and IED, has initiated a new project for competence-based student assessment as a new approach for the Albanian education system. The focus of this project is formative assessment […]

Përdorimi i platformave sociale për shkëmbimin e materialeve mësimore dhe mediave didaktike

(Nëntor 2017- Maj 2018) ETF. Përdorimi i platformave sociale nga mësuesit e AFP-së për arsye arsimore konsiderohet një instrument i lehtë, i shpejtë, efektiv dhe i lirë. Ndarja e dokumenteve dhe materialeve midis mësuesve / instruktorëve të të njëjtit sektor profesional / lëndë kursen kohë dhe plotësojnë dhe kontribuojnë për të mbushur boshllëkun e krijuar […]

Portofoli i të nxënit si një mjet për të mbështetur dhe matur arritjen e nxënësve bazuar në kompetenca në Arsimin e Përgjithshëm Parauniversitar në Shqipëri

KulturKontakt Austria (Dhjetor 2016 – Tetor 2018) Trajnimi i Drejtorive Rajonale të Arsimit (RED), ekspertë të përzgjedhur, drejtorë të shkollave dhe mësues të përzgjedhur për pilotimin e “portofolit të të nxënit” si një mjet për arritjen e rezultateve të të nxënit dhe kurrikulave të bazuara në kompetenca në arsimin e përgjithshëm parafillor.