Autor: admin

Menaxhim projektesh

Hartimi dhe menaxhimi i projekteve në fushën e edukimit, mjedisit, bisnesit në nashkëpunim me organizata dhe partnerë ndërkombëtarë

Read More
Ekonomia qarkulluese

Ndërgjegjësimi i popullates Promovim i politikave, iniciativave në Shqipëri Trajnimi i përfaqësuesve të bisnesit, OJF dhe arsimit Promovim i politikave

Read More
Arsimi

Arsimi Arsimi i përgjithshëm parauniversitar Trajnimi i mësuesve dhe drejtuesve Mbështetja e shkollave të arsimit parauniversitar për përfitimin e granteve

Read More