Autor: admin

Qarkonomia

Ndërgjegjësimi i shoqërisë civile, biznesit të vogël dhe të mesëm dhe sistemit të edukimit në lidhje me rëndësinë e ekonomisë

Read More
EKIPI YnE

Në organizatën tone njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që

Read More
Rreth NESH

Center for Competitive Skills (CCS) është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2016, që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm

Read More