Zhvillimi i një kualifikimi në industrinë e mikpritjes për emigrantёt e kthyer dhe grupet e vulnerabël

Zhvillimi i një kualifikimi në industrinë e mikpritjes për emigrantёt e kthyer dhe grupet e vulnerabël

17 Shkurt 2020

Filloi trajnimi në punë i 20 personave (emigrantë të kthyer dhe persona nga shtresa në nevojë), në Harmonia Group Hotels. 

3 Mars 2020

Filloi trajnimi në punë i 20 personave (emigrantë të kthyer dhe persona nga shtresa në nevojë), në Hotel Tirana International

3 Mars 2020

Filloi trajnimi në punë i 20 personave (emigrantë të kthyer dhe persona nga shtresa në nevojë), në Hotel Colosseo Shkodёr.