Menaxhim projektesh

Menaxhim projektesh

Hartimi dhe menaxhimi i projekteve në fushën e edukimit, mjedisit, bisnesit në nashkëpunim me organizata dhe partnerë ndërkombëtarë