Trajnimi i vazhduar profesional në punë

  • Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra të trajnimeve në punë
  • Zhvillimi i kualifikimeve në sektorin e turizmit dhe mikpritjes
  • Mbështetje e bisneseve për zhvillimin e burimeve njerzore në sektorin e mikpritjes.
  • Analiza profesioni për qëllime të kualifikimit të burimeve njerzore
  • Botime dhe studime