Qendra e Inkubatorit të Punësimit dhe Biznesit Privat EPIC. Qasje e lehtë në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë

Qendra e Inkubatorit të Punësimit dhe Biznesit Privat EPIC. Qasje e lehtë në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë

Qasje e lehtë në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë”, Kosovë, 2018-2019.

Qendra e Inkubatorit të Punësimit dhe Biznesit Privat EPIC.

Mbështetur nga EU dhe zbatuar nga CELIM.

Center for Competitive Skills deliver the following trainings:

  • Mësimi i zhvillimit të karrierës: implementimi në arsimin e mesëm profesional.
  • Inkubatori i biznesit për fillimin e ndërmarrjeve: fazat e cenueshme dhe proceset e rritjes.
  • Trajnim për përshpejtimin e punësimit dhe metodologjitë e inkubatorit të biznesit.