Programi i trajnimit dhe trajnimi për përfshirjen e grupeve vunerabël, të papunë në sektorin e mikpritjen dhe turizmit

Programi i trajnimit dhe trajnimi për përfshirjen e grupeve vunerabël, të papunë në sektorin e mikpritjen dhe turizmit

Mary Ward Loreto Foundation. Maj-Gusht 2018.

Trajnimi i grave, të rinjve të papunë dhe të cenueshëm, burra në varfëri në rajonet rurale të Tropojës për orientimin në karrierë në sektorin e Mikpritjes dhe Turizmit.