Menaxhim projektesh

Hartimi dhe menaxhimi i projekteve në fushën e edukimit, mjedisit, bisnesit në nashkëpunim me organizata dhe partnerë ndërkombëtarë

Mundësi Punësimi/THIRRJE

Praktika pune Center for Competitive Skills pranon aplikime për praktika pune. Për t’u pranuar si praktikant duhet të jeni pjesë e një programi universitar apo instituti kërkimor. Aplikimi juaj duhet të përmbajë : CV të përshtatshme. Një letër ku shprehni interesat dhe objektivat tuaj specifikë dhe kohëzgjatjen e angazhimit tuaj me ne. Një propozim të […]

EKIPI YnE

Në organizatën tone njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë dhe shtojnë kontributin në QAK. Ekspertët tanë janë të grup moshave të ndryshme por me energji dhe përvoja të pasura duke përfaqësuar më së miri filozofinë e punës së QAK. Stafi yne ofron ekspertize […]

Rreth NESH

Center for Competitive Skills (CCS) është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2016, që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të edukimit dhe kualifikimeve të të rinjve dhe të rriturve në funksion të nevojave të individit, shoqërisë dhe tregut të punës. Fokusi i veprimtarisë sonë është puna me të rinjtë dhe të rriturit kah tregut […]