EKIPI YnE

EKIPI YnE

Në organizatën tone njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë dhe shtojnë kontributin në QAK.

Ekspertët tanë janë të grup moshave të ndryshme por me energji dhe përvoja të pasura duke përfaqësuar më së miri filozofinë e punës së QAK.

Stafi yne ofron ekspertize nё disa fusha tematike​