”Zbatimi i protokollit COVID-19” GIZ, SRD

Nёntor 2020 – Janar 2021, po zhvillohen trajnimet “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm”, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qëndrueshёm Rural, SRD.Brenda kёsaj periudhe, janё trajnuar dhe mbështetur rreth 60 biznese nё fokus tё projektit nё qarkun Shkodër, Dibёr, nё […]

Zhvillimi i kurrikulёs kombёtare tё mekatronikёs

Janar – Shkurt 2020 U zhvillua analiza e profesionit dhe pёrshkrimi i kualifikimit për Mekatronikë, në kuadër të  projektit “Zhvillimi i Kurrikulës Kombëtare të Mekatronikës (ose profileve përkatëse të kualifikimit) për sistemin e arsimit dhe formimit profesional“ 

Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Dhjetor 2019 –Mars 2020. Janё zhvilluar takime, seminare dhe pyetёsorё pёr analizёn e nivelit tё njohjes dhe kuptimit pёr Ekonominё Qarkulluese, nё kuadёr tё projektit “Ndërgjegjësimi i shoqërisë civile, biznesit të vogël dhe të mesëm dhe sistemit të edukimit në lidhje me rëndësinë e ekonomisë qarkulluese në linjë me Paketën e BE për ekonominë qarkulluese” – Në kuadër të […]

Krijimi i komuniteteve të traditës së gjallë

1-4 Shkurt 2020 U zhvillua aktiviteti i dytë i projektit “Kriimi i komuniteteve të traditës së gjallë”, për zhvillimin e zinxhirit të vlerave në sektorin e punimeve artizanale në rajonin e Alpeve, Tropojë. 10-14 Shkurt 2020. U zhvillua aktiviteti i tretë i projektit “Creating Living Tradition Communities”, për zhvillimin e zinxhirit të vlerave në sektorin […]