Studimi për teknologjinë e automatizimit

Studimi për teknologjinë e automatizimit

ProSeed GIZ Albania

Kryhet një studim i tregut të punës për të vlerësuar nevojat e kompanive për punëtorë të kualifikuar / staf të kualifikuar në fushën e teknologjisë së automatizmit. në rajonin e Tiranës, Durrësit, Elbasan.