Përdorimi i platformave sociale për shkëmbimin e materialeve mësimore dhe mediave didaktike

Përdorimi i platformave sociale për shkëmbimin e materialeve mësimore dhe mediave didaktike

Periudha: Nëntor 2017- Maj 2018

Financuesi: ETF

Përdorimi i platformave sociale nga mësuesit e AFP-së për arsye arsimore konsiderohet një instrument i lehtë, i shpejtë, efektiv dhe i lirë.

Shpërndarja e dokumenteve dhe materialeve mes mësuesve/instruktorëve të të njëjtit sektor/lëndë profesionale kursen kohë dhe plotëson e kontribuon në plotësimin e boshllëkut të krijuar nga mungesa e teksteve dhe materialeve të tjera mbështetëse.