Competitive Skills

MUNDËSI PUNE

Praktika pune në CCS
CCS pranon aplikime për praktika pune. Për t’u pranuar si praktikant duhet të jeni pjesë e një programi universitar apo instituti kërkimor.

Aplikimi juaj duhet të përmbajë:

An appropriate CV

A letter stating your specific interests and objectives and the length of your engagement with us

A brief research proposal outlining specific activities targeted during the internship

Një letër mbështetëse ose dokumentacion që tregon lidhjen midis aplikimit dhe programit përkatës të studimit apo kërkimit, nga universiteti apo institucioni juaj.

Parapëlqehet që praktika e punës të zgjasë 3-12 muaj, por mbetemi të hapur për të vlerësuar sugjerime të tjera. Pagesa për kohëzgjatjen e praktikës nuk është e garantuar dhe financimi i aktiviteteve kërkimore është subjekt i negociatave që kanë të bëjnë me interesa reciproke. Përpara se të aplikoni, ne ju inkurajojmë të konsultoni faqen web të QAK dhe aktivitetet tona për t’u njohur me punën tonë. 

Ju lutemi drejtoni pyetjet tuaja, apo dërgoni aplikimin, me subjektin ‘Aplikim për Praktikë Pune’, në adresën info@competitiveskills.org. Ne vlerësojmë çdo aplikim dhe mundohemi t’ju përgjigjemi sa më parë.

  • An appropriate CV
  • A letter stating your specific interests and objectives and the length of your engagement with us
  • A brief research proposal outlining specific activities targeted during the internship
  • Një letër mbështetëse ose dokumentacion që tregon lidhjen midis aplikimit dhe programit përkatës të studimit apo kërkimit, nga universiteti apo institucioni juaj.

Parapëlqehet që praktika e punës të zgjasë 3-12 muaj, por mbetemi të hapur për të vlerësuar sugjerime të tjera. Pagesa për kohëzgjatjen e praktikës nuk është e garantuar dhe financimi i aktiviteteve kërkimore është subjekt i negociatave që kanë të bëjnë me interesa reciproke. Përpara se të aplikoni, ne ju inkurajojmë të konsultoni faqen web të QAK dhe aktivitetet tona për t’u njohur me punën tonë. 

Ju lutemi drejtoni pyetjet tuaja, apo dërgoni aplikimin, me subjektin ‘Aplikim për Praktikë Pune’, në adresën info@competitiveskills.org. Ne vlerësojmë çdo aplikim dhe mundohemi t’ju përgjigjemi sa më parë.