Zhvillimi i kurrikulёs kombёtare tё mekatronikёs

Zhvillimi i kurrikulёs kombёtare tё mekatronikёs

Janar – Shkurt 2020

U zhvillua analiza e profesionit dhe pёrshkrimi i kualifikimit për Mekatronikë, në kuadër të  projektit “Zhvillimi i Kurrikulës Kombëtare të Mekatronikës (ose profileve përkatëse të kualifikimit) për sistemin e arsimit dhe formimit profesional“