Partnerët

QENDRA PËR AFTËSI KONKURRUESE USHTRON AKTIVITETIN E SAJ ME MBËSHTETJEN DHE NË BASHKËPUNIM TË NGUSHTË ME NJË SËRË PARTNERËSH, SI MË POSHTË:
 • Ministria Arsimit, Sportit dhe Rinisë
 • Ministria e Financave dhe Ekonomisë
 • Instituti i Zhvillimit Të Arsimit
 • Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
 • Shërbimi Kombëtar i Punësimit
 • KulturKontakt Austria
 • GIZ
 • ETF
 • UNICEF
 • Drejtoritë Arsimore Rajonale
 • Shkollat e Arsimit Parauniversitar