Zbatimi i protokollit COVID-19 financuar nga GIZ, SRD

Po zhvillohen trajnimet “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qendrueshёm Rural, SRDKёto trajnime kane filluar me bizneset nё qarkun Shkoder, Dibёr me bizneset ne rajonin Durres dhe Tirane dhe do te vijojne me qarkun Vlorё […]

ASCAP financuar nga OEAD

ASCAP me mbёshtetjen financiarё te Agjencisё Austriake pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar nё Arsim dhe Kёrkim Shkencor (OEAD), nё kuadёr tё bashkёpunimit dhe mbёshtetjes austriake pёr arsimin shqiptar, ka zhvilluar trajnime me rreth 140 drejtues rrjetesh profesionale tё mёsuesve tё AMU nё DRAP Lezhё dhe Durrёs. Kёto trajnime kanё si synim forcimin e punёs sё rrjeteve profesionale […]

”Zbatimi i protokollit COVID-19” GIZ, SRD

Nёntor 2020 – Janar 2021, po zhvillohen trajnimet “Zbatimi i protokollit COVID-19 nё higjienën dhe sigurinë ushqimore në bujtina, hotele, ferma dhe agroturizёm”, financuar nga Bashkёpunimi Gjerman pёr Zhvillim GIZ, Programi pёr Zhvillimin e Qëndrueshёm Rural, SRD.Brenda kёsaj periudhe, janё trajnuar dhe mbështetur rreth 60 biznese nё fokus tё projektit nё qarkun Shkodër, Dibёr, nё […]