Misioni

Zhvillimi i  aftësive të individëve, organizatave, institucioneve për të qenë konkurrues brenda dhe jashtë vendit, përmes inovacionit, sipërmarrjes dhe ndërkombëtarizimit bazuar në standardet e cilësisë sipas sektorëve të ndryshëm.