Competitive Skills

Activities

Creating Living Tradition Communities

1-4 Shkurt 2020 U zhvillua aktiviteti i dytë i projektit “Kriimi i komuniteteve të traditës së gjallë”, për zhvillimin e zinxhirit të vlerave në sektorin

Zhvillimi i kurrikulёs kombёtare tё mekatronikёs

January - February 2020 The analysis of the profession and the description of the qualification for Mechatronics took place, within the project “Development of the National Curriculum of Mechatronics (or relevant profiles