Aktivitete

Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Dhjetor 2019 –Mars 2020. Janё zhvilluar takime, seminare dhe pyetёsorё pёr analizёn e nivelit tё njohjes dhe kuptimit pёr Ekonominё Qarkulluese, nё kuadёr tё projektit “Ndërgjegjësimi i shoqërisë civile,