ASCAP me mbёshtetjen financiarё te Agjencisё Austriake pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar nё Arsim dhe Kёrkim Shkencor (OEAD), nё kuadёr tё bashkёpunimit dhe mbёshtetjes austriake pёr arsimin shqiptar, ka zhvilluar trajnime me rreth 140 drejtues rrjetesh profesionale tё mёsuesve tё AMU nё DRAP Lezhё dhe Durrёs.
Kёto trajnime kanё si synim forcimin e punёs sё rrjeteve profesionale dhe mbёshtetjen e trajnimit tё mёsuesve pёr vlerёsimin bazuar nё kompetenca
Trajnimi, monitorimi dhe sigurimi i cilёsisё sё kёtij procesu u drejtua nga ekspertёt e ASCAP.
Qendra pёr Aftёsi Konkuruese koordinoi dhe lehtёsoi trajnimet nё bashkepunim me ASCAP.