• Ndërgjegjësimi i popullates

  • Promovim i politikave, iniciativave në Shqipëri

  • Trajnimi i përfaqësuesve të bisnesit, OJF dhe arsimit

  • Promovim i politikave të BE