Mary Ward Loreto Foundation. May – August 2018.

Trajnimi i grave, të rinjve të papunë dhe të cenueshëm, burra në varfëri në rajonet rurale të Tropojës për orientimin në karrierë në sektorin e Mikpritjes dhe Turizmit.