(Nëntor 2017- Maj 2018) ETF.

Përdorimi i platformave sociale nga mësuesit e AFP-së për arsye arsimore konsiderohet një instrument i lehtë, i shpejtë, efektiv dhe i lirë.
Ndarja e dokumenteve dhe materialeve midis mësuesve / instruktorëve të të njëjtit sektor profesional / lëndë kursen kohë dhe plotësojnë dhe kontribuojnë për të mbushur boshllëkun e krijuar nga mungesa e teksteve shkollore dhe materialeve të tjera mbështetëse.