Center for Competitive Skills (CCS) është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2016, që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të edukimit dhe kualifikimeve të të rinjve dhe të rriturve në funksion të nevojave të individit, shoqërisë dhe tregut të punës. Fokusi i veprimtarisë sonë është puna me të rinjtë dhe të rriturit kah tregut të punës, për zhvillimin dhe orientimin e tyre nga kompetencat e kërkuara për integrimin e suksesshëm në jetë dhe punë.

Ekipi ynë

Në organizatën tonë njerëzve u pëlqejnë sfidat. Ata janë ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë, duke shtuar kontributin në organizatë.

Mirela Andoni

DREJTORE EKZEKUTIVE

Ledi Leka

MENAXHERE projekti

Anila Gjinari

MENAXHERE E FINANCËS

Mariza Andoni


mbËshtetje

administrative

Puna jonë në numra

0 %

vite përvojë e akumuluar ekspertësh 

1 %

vitet e organizatës

1 %

kurrikula/studime/publikime

0 %

mësues të trajnuar të arsimit profesional

1 %

 specialistë të trajnuar të qendrave të formimit profesional publik 

1 %

mësues të trajnuar të arsimit të përgjithshëm parauniversitar